Fyzické tresty nefungujú

Fyzické tresty nefungujú

Ako ich nahradiť?

Fyzické tresty sú často diskutovanou témou rodičovstva. V mnohých rozvinutých krajinách, dnes to platí o väčšine EÚ, sú fyzické tresty pre deti zakázané. Toto pravidlo bolo zavedené na základe množstva výskumov, ktoré zistili, že fyzické tresty majú nielen krátkodobý efekt, ale dokonca môžu mať nepriaznivé účinky na zdravý vývoj dieťaťa. Hoci je to niekedy náročné, skúste aj vy fyzické tresty nahradiť vhodnými alternatívami. Ktoré to sú? Portál www.verywellfamily.com hovorí napríklad o týchto možnostiach.

Zaveďte oddychový čas

Fyzický trest pre dieťa, najmä za jeho agresivitu, vnesie do jeho hlavy chaos. Prečo sa ono biť nemôže, no vy ho biť môžete? Namiesto pár po zadku či facky, odborníci odporúčajú vyskúšať oddychový čas. Oddychový čas, alebo aj time-out, je vytvorenie priestoru pre ratolesť, aby sa dokázala upokojiť sama. Ideálne v miestnosti, nie vo svojej izbe plnej hračiek, kde nebude dieťa ničím rušené a bude sa môcť preladiť na oveľa pokojnejšiu vlnu.

Riešením môže byť napríklad spálňa rodičov či chodba – miesto, kde nie sú hračky a zároveň je tu bezpečne. Plusom je tiež to, že podľa výskumov takéto potrestanie vedie deti k tomu, aby si neskôr oddychový zobrali samy bez zásahu rodiča. Dobré je tiež vopred stanoviť dĺžku oddychového času. Dôležité je však mať pevne a jasne nastavené hranica a pravidlá, ktorých dodržiavanie budete vyžadovať za každej situácie. Byť benevolentný sa v tomto prípade nevypláca.

Strata privilégií

Ďalšou účinnou alternatívou fyzických trestov u detí je strata privilégia. Jej úlohou nie je synovi či dcére ukázať, že máte na vrch, ale aby vedeli, že za svoje konanie a rozhodnutia budú niesť následky. Tu je priestor na manévrovanie pomerne veľký. „Výšku trestu“ sa snažte prispôsobiť vždy „závažnosti deliktu“. Ak dieťa odmieta upratať hračky, povedzte mu: Dobre, požiadam ťa o to ešte raz (keď ste to už raz urobili a neúspešne) a ak to neurobíš, zoberiem ti ten veľký bager a dostaneš ho až zajtra.

Je dobre hneď v úvode stanoviť dĺžku stratenia výhod a samozrejme ju následne dodržať. Potom môžete pokračovať, keď mu bager budete vracať, slovami: Róbert, za svoje rozhodnutia nesieš následky. Keď si nabudúce upraceš hračky na prvýkrát, keď ťa o to požiadam, o žiaden bager neprídeš.

Ďalšou účinnou alternatívou fyzických trestov u detí je strata privilégia

Ignorovanie nevhodného správania

Mrnčanie, donekonečna opakovanie tej istej vety, úmyselné robenie neporiadku, vydávanie čudesných zvukov. To všetko sú triky, ktoré na vás dieťa skúša, aby si získalo vašu pozornosť. Aj v tomto prípade existuje lepší spôsob, ako s tým skoncovať, než fyzický trest. V tomto prípade pomôže ignorácia – nie dieťaťa samotného, ale tohto správania. Až keď sa opätovne začne správať slušne, venujte mu vašu pozornosť. Aby si dieťa uvedomilo, že slušným správaním má vašu pozornosť zaistenúä, no nevhodným nie, používajte túto výchovnú metódu dovtedy, kým sa to nenaučí.

Naučte dieťa zvládať svoje emócie

Za správanie dieťaťa, ktoré predchádza fyzickému trestu, v mnohých prípadoch môže nezvládnutie emócií. Hnev, žiarlivosť, smútok, sklamanie. Fyzický trest možno dieťa donúti k tomu, aby prestalo s daným správaním, no keď bude opäť (čo určite bude) nahnevané/žiarlivé/smutné/sklamané, svoje správanie bude opakovať. A je to úplne prirodzené, pretože vy ako rodič ste mu nepomohli a nenaučili ho, ako tieto pocity spracovať.

Keď je dieťa nahnevané a začne ničiť hračky svojmu mladšiemu súrodencovi, netrestajte ho fyzicky. Zvoľte skôr láskavý prístup, ktorý mu pomôže naučiť sa spracovať emócie: Patrik, aj ja bývam nahnevaná, no nikdy neničím veci. Byť nahnevaným je v poriadku, ničiť veci nie. Preto, keď budeš nabudúce nahnevaný skús búchať do vankúša/zabehať si/pustiť si hudbu/ísť si zakričať do kúpeľne.

Toto sú účinné alternatívy za fyzické tresty, ktoré nemusia fungovať hneď na prvýkrát, no keď v nich vytrváte, budete vyžadovať dodržiavanie pevne stanovených hraníc, ktoré sa nemenia podľa vašej potreby a nálady, výsledky sa dostavia. A budú dlhodobejšie, ako tomu je pri fyzických trestoch.

Naučte dieťa zvládať svoje emócie
0 0 votes
Article Rating