Vývojové fázy dieťaťa od 0 do 5 rokov podľa Neufelda

Vývojové fázy dieťaťa od 0 do 5 rokov podľa Neufelda

Gordon Neufeld je kanadský vývojový psychológ a úspešný autor kníh pre rodičov populárnych po celom svete. Predstavil koncept teórie väzby, ktorá vysvetľuje, ako si deti utvárajú vzťahy, vnímajú svet, ako dozrievajú, prečo sa hanbia a prečo sa niektoré nechcú vzdialiť od mamy, kým iné bez obáv skúmajú nové miesta. Ak vás zaujíma detská psychológia, čítajte.

Podľa Neufelda si dieťa utvára väzby šiestimi spôsobmi – cez zmysly, podobnosť (sameness – rovnaké znaky), vlastníctvo a pocit, že niekam patria, cez pocit vlastnej dôležitosti, cez spoznávanie emócii a pocit, že im blízki rozumejú. V každej vekovej kategórii prevláda iný spôsob, akým si deti vzťahy budujú.

Od narodenia do jedného roka

Spoznávanie cez zmysly

Deti sú vnímavé bytosti, nasávajú svoje okolie ako špongie. Všetko si potrebujú chytiť, dať do úst, ocmúľať, ochutnať, strčiť prštek do každej dierky, dotknúť sa mäkkej srsti psíka, otočiť sa za každým zašušťaním, zaboriť nos do koláča. Nechajte sa nimi viesť a všetko im dovoľte (čo ich neohrozí na živote a zdraví). Dieťa do jedného roka sa nedá rozmaznať, práve naopak, ak ho zahrniete láskou, pozornosťou, nekonečným túlením v posteli, nosením či hojdaním na rukách, nasýtite ho a vo vyššom veku bude samostatnejšie, sebavedomejšie a uvoľnenejšie. Nerobte však nič nasilu, dieťa to vycíti. Preto myslite aj na svoj oddych a svoje potreby a snažte sa dieťaťu venovať, keď ste v pohode – relatívne oddýchnutí a najedení, aby si z vás mohlo nabrať pokoj.

Od 1 – 2 rokov

Opakujte

To, čo sa na mňa podobá, to budem vyhľadávať. Tak príroda zaistila, aby sme nevymreli. Ak sa matka vzdiali od dieťaťa, dieťa bude vyhľadávať ľudí, takých, ktorí mu opätujú pohľad, ktorí k nemu vystrú ruky, keď natiahne tie svoje. Dieťa sa usmeje na vás, ak sa naň usmejete, rýchlejšie sa upokojí, keď vidí, že sa na neho pozeráte so súcitom v očiach, keď plače. Ohromne ho zabaví, ak budete po ňo opakovať grimasy alebo tlieskať či búchať po stole, ako ono samo. Dieťa sa potrebuje s vami stotožniť, preto mu to doprajte.

Dieťa sa usmeje na vás, ak sa naň usmejete

Od 2 – 3 rokov

To je moje!

Deti do troch rokov sa prirodzene nevedia deliť, rady si nárokujú vlastníctvo – moje! Nedám! Potrebujú však vedieť, že aj ony niekomu patria – teda vám. Doprajte im ten pocit cez jednoduché vety: ty si môj chlapček, ty si moje dievčatko.

Od 3 – 4 rokov

Som dôležitý

V tomto období si dieťa buduje osobnosť, potrebuje cítiť, že je dôležité, že niekam patrí, že niekomu záleží na tom, čo robí, na jeho názore. Preto mu nechajte na výber, či bude večerať A alebo B (nech sú obe vaše možnosti pre vás schodné), spýtajte sa ho, do ktorého parku by chcelo ísť cez víkend na prechádzku či akú rozprávku si chce dnes čítať pred spaním. Počúvajte ho, zaujímajte sa o to, čo robí, ale nevyzvedajte. Berte dieťa ako vnímavého partnera na rozhovor, v tomto veku už prestáva dominovať jednostranná komunikácia, čoraz viac sa prehlbuje dialóg.

4 – 5 rokov

Ľúbim ťa!

Dieťa v tomto veku už rozoznáva emócie, dokáže ich pomenovať, dokáže často aj samo verbalizovať, čo potrebuje, aby sa cítilo lepšie – objatie, oddych, rozprávku. Zahrňte dieťa láskou, objatiami pri rozlúčke, vymyslite si rituály, ktoré budete robiť pred spaním, spojené s hladkaním a dotykmi – napríklad masáž nožičiek. Dieťa nabodúda životnú istotu cez lásku, blízkosť, pohladenia.

Ak zvládnete dosýtiť tieto fázy vývoja dieťaťa, ste na dobrej ceste vychovať vnímavého, empatického a láskavého človeka, ktorý dôveruje svetu okolo seba a nebojí sa objavovať.

Dieťa nabodúda životnú istotu cez lásku, blízkosť, pohladenia.
0 0 votes
Article Rating