3 logopedické hry na rozvoj reči

3 logopedické hry na rozvoj reči, ktoré budú baviť aj dospelákov

Okolo jedného roka by dieťa malo používať približne 6 – 8 slov. Rátajú sa aj slabiky, ktoré používa pri označení konkrétnych predmetov alebo zvierat – baj ako balón alebo hav-hav ako pes. Okolo 18 mesiacov tvorí slovnú zásobu dieťaťa približne 30 slov. Až okolo druhého roka začne batoľa tvoriť vety a spájať slová do zmysluplných celkov. Ak máte pocit, že niektoré hlásky mu nejdú vysloviť, zajakáva sa alebo komolí slová v tomto veku, nemusí to ešte nič znamenať – aby ste však niečo nezanedbali, poraďte sa so svojím pediatrom.

Problematickými hláskami u detí bývajú R a L, prípadne sykavky. Už aj samotné dojčenie pomáha rozvoju artikulačných svalov a správnemu vývoju podnebia, jazyka a celkovo ústnej dutiny. Správnu artikuláciu a rozvoj reči môžete tiež podporiť tak, že dieťa uvidí vždy na vaše pery, keď mu niečo budete vysvetľovať, budete rozprávať pomaly, zrozumiteľne, často na jeho úrovni (pri čupnutí) a používať krátke vety s dôraznými pauzami. Baby dialógy, teda striedanie sa pri imaginárnych rozhovoroch môžete trénovať prakticky od narodenia, neskôr pokojne pridajte čítanie knižiek (pokojne aj od tehotenstva) alebo jednoduchými hrami. Akými? Čítajte

1. Bubliny vo vani

Vylejte bublifuk a dôkladne opláchnite nádobku. Vo vode rozpustite detské mydlo alebo do trochy vody kvapnite pár kvapiek detskej peny do kúpeľa. Takto urobíte bublifuk, ktorý si dieťa môže zobrať aj do vane. Fúkajte spoločne bublinky. Najskôr z bublifuku, potom pokojne aj s pusou ponorenou vo vode – buďte obozretní! Dieťa sa nikdy nesmie nadýchnuť pod vodou a ani na sekundu ho nespustite z očí. Fúkanie bublín trénuje rečové svaly a podporuje správnu výslovnosť.

2. Fúkanie do plstených guľôčok

Plstené guľôčky sú skvelou pomôckou na trénovanie jemnej motoriky a tiež na fúkanie, ktoré podobne ako fúkanie bublín stimuluje tvárové a artikulačné svaly. Loptičky môžete fúkať po stole do bránky alebo pri menších deťoch sfúkavať zo stola a následne zbierať či triediť podľa farieb.

3. Kreslenie jednoduchých tvarov

Aby dieťa nevyslovovalo problémové hlásky kŕčovito, nemalo problémy so zajakávaním či nebolo traumatizované napomínaním, je vhodné spojiť dve aktivity do jednej – ak si bude kresliť a zároveň recitovať básničku, nebude sa príliš kontraproduktívne sústrediť na hlásky a zároveň ho bude cvičenie viac baviť. Napríklad:

Pri kreslení čiar na papier recitujte: Prší, prší, len sa leje, mačička sa z okna smeje

Pri kreslení kruhov recitujte: Čáry-máry kreslím si ja krúžok malý

Pri kreslení vlniek recitujte: Žblnky, vlnky, žblnky, kreslíme si vlnky

Tieto cvičenia sa odporúčajú deťom, ktoré si hlásky potrebujú len precvičiť. Ak má váš potomok zle zafixované vyslovovanie, nie je mu dobre rozumieť alebo sa vám niečo nezdá, spýtajte sa pediatra na logopedické vyšetrenie.

Kreslenie jednoduchých tvarov
1.5 2 votes
Article Rating